Viktigt med teamutveckling

Om du inte lyckas få alla i ett företag att arbeta mot samma mål kommer det att bli extremt svårt för dig att nå den punkt där du börjar tjäna pengar. Genom att ta in en coach kan du däremot nå den punkten mycket enklare.

I dag tittar vi på teamutveckling och hur coachning kan bidra till en god stämning i teamen, och betonar att det inte bara handlar om att ha roligt utan också om resultat när man utvecklar team.

Jag har hört både positiva och negativa kommentarer om huruvida man ska släppa loss för att arbeta mer effektivt i sitt team. Båda sidorna är korrekta på sitt sätt – jag har upplevt det själv.

Det är viktigt att de anställda förstår vad som förväntas av dem, hur de förhåller sig till varandra och vem som gör vad i teamet. Att låta en coach komma in en gång varannan vecka garanterar att denna information uppdateras. Till en bra kultur på arbetsplatsen hör också tydliga mål på både personlig och professionell nivå för alla inblandade – en annan sak som måste kommuniceras kontinuerligt inom teamen.

Rätt coach kommer att se till att alla i teamet förstår budskapet och kan bidra, samtidigt som de har tid för sina andra ansvarsområden. Flera företag har berättat om problem med anställda som vill vara delaktiga i allting samtidigt och som vill ta på sig mer ansvar än vad de klarar av på grund av andra uppgifter som behöver slutföras. Ofta är deras roll inte tydligt definierad, vilket gör det svårt för alla andra i teamet.

Genom att coacha chefer tillsammans med anställda kan du undvika sådana situationer och se till att din företagskultur förblir intakt – och att de anställda får feedback från ledningen om hur de presterar.

Ha nu en fantastiskt fin måndag, så hörs vi snart igen!